Logo souburgschecourant.nl
Het waterschap attendeert weggebruikers in deze periode van het jaar op slik op de weg.
Het waterschap attendeert weggebruikers in deze periode van het jaar op slik op de weg. (Foto: Rudy Visser/Waterschap Scheldestromen)

Waterschap heeft voor 30 miljoen aan plannen voor volgend jaar

  Actueel

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen wil Zeeland veilig houden en klimaatbestendig maken en daarbij de lasten voor de inwoners betaalbaar houden. Dat staat in de meerjarenraming, die de algemene vergadering van het waterschap op donderdag 21 november behandelt.


De belangrijkste taak van het waterschap is de provincie en haar inwoners beschermen tegen het water en bijvoorbeeld de wegen veilig te houden. Daarom is Scheldestromen volop bezig met de uitwerking van de plannen voor de ingrijpende dijkversterking bij Hansweert en voert ze volgend jaar meerdere wegreconstructies uit, verspreid door de hele provincie. 

Baggerprojecten

In totaal verwacht het waterschap volgend jaar dertig miljoen euro te investeren. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar het renoveren van rioolgemalen bij Borsele en Wilhelminadorp, groot onderhoud aan de waterzuiveringen van Walcheren en de Willem-Annapolder in de gemeente Kapelle en baggerprojecten op diverse plaatsen in de provincie om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Nieuw

Het waterschap krijgt ook met nieuwe taken te maken, voornamelijk ingegeven door de klimaatveranderingen. “We moeten adequaat inspelen op maatschappelijke thema’s als aanpassing aan de klimaatveranderingen, de circulaire economie, duurzame energie en zorg voor onze leefomgeving”, licht waterschapsbestuurder Denis Steijaert toe.

Energieneutraal

Zo wil Scheldestromen in 2025 een energieneutrale organisatie zijn. Hiervoor wint ze onder andere meer grondstoffen terug uit afvalwater. Waterschapsbestuurder Gert van Kralingen legde eerder al uit dat het slib uit waterzuiveringsinstallaties wordt vergist en het gas dat daarbij vrijkomt, wordt verbrand om elektriciteit en warmte te produceren. ‘We gaan meer slib uit kleine zuiveringen verzamelen bij grote slibzuiveringen om te vergisten voor energie’, aldus Van Kralingen.

Lastendruk

“Daarnaast is het belangrijk om ons watersysteem zodanig in te richten dat we zoveel mogelijk zoet regenwater kunnen vasthouden en zo min mogelijk uitmalen”, zegt Steijaert. “Zoet water is essentieel voor onze landbouw, industrie en scheepvaart.”

Volgens Steijaert is voor het waterschap mogelijk om haar taken uit te voeren bij een acceptabele lastenstijging voor de inwoners. “De lastendruk stijgt volgend jaar met 4,5 procent. Dit komt door gestegen exploitatiekosten en het inflatieniveau van 2,5 procent. Deze begroting laat een mooi evenwicht zien tussen onze ambitie, schuldpositie en de tarieven.”

Meest gelezen

Meest geliked

Skyline van Souburg is te koop 3/7
Pensioen in zicht voor huisarts Hans Meijer 1/7
Straks geen ‘rondje boule’ meer? 3 2/7