Logo souburgschecourant.nl
Wim Rombouts van Huurdersbelangen Zeeuwland, Jan Leo van Deemter van l'escaut, Marco van der Wel van Zeeuwland, wethouder Sem Stroosnijder en Ank Muller van Huurdersvereniging l'escaut (vlnr) met de nieuwe afspraken.
Wim Rombouts van Huurdersbelangen Zeeuwland, Jan Leo van Deemter van l'escaut, Marco van der Wel van Zeeuwland, wethouder Sem Stroosnijder en Ank Muller van Huurdersvereniging l'escaut (vlnr) met de nieuwe afspraken. (Foto: Britta Janssen)

'Huurder moet goed wonen’

  Actueel

OOST-SOUBURG - Met onder meer aandacht voor de kwetsbare inwoners, duurzaamheid en betaalbaarheid moeten huurders in de gemeente Vlissingen goed kunnen wonen. Dit zijn belangrijke onderwerpen waarover de gemeente Vlissingen, woningcorporaties l’escaut en Zeeuwland en de huurdersverenigingen het eens zijn geworden voor de nieuwe prestatieafspraken.


De partijen zetten woensdag hun handtekening onder de overeenkomst voor de komende jaren. ‘De woningvoorraad moet aansluiten bij de wensen van de inwoners’, aldus de vertegenwoordigers van de corporaties, huurdersorganisaties en gemeente Vlissingen.

Zorg

Ook moeten de huurders in een veilige en aantrekkelijke omgeving wonen. Die veiligheid staat in sommige situaties onder druk, erkent directeur Jan Leo van Deemter van l’escaut, bijvoorbeeld door de ontwikkeling dat steeds meer zorgbehoevende mensen zelfstandig moeten wonen. “Samen met de zorgorganisaties zoeken we oplossingen hiervoor”, legt Van Deemter uit. “De behoefte aan begeleiding van kwetsbare mensen die zelfstandig wonen groeit enorm”, vult directeur Marco van der Wel van Zeeuwland aan. De corporaties ontwikkelen steeds vaker kleinschalige woonvormen in samenwerking met zorgorganisaties, zoals beschermd wonen voor ouderen met dementie. “De helft van onze projecten realiseren we met zorginstellingen.”

Duurzaamheid

Een andere uitdaging noemen de partijen het verduurzamen van de huurwoningen. De corporaties willen dat al hun huizen in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat vergt een enorme investering. “Bijvoorbeeld op het Scheldekwartier bouwen we duurzame huizen, maar dit zijn niet de goedkoopste. Dat zijn worstelingen waarmee we te maken hebben”, illustreert Van Deemter. De beide corporaties doen mee aan verschillende proeven, bijvoorbeeld met warmtenetten ter vervanging van aardgas, om te onderzoeken hoe zij de huizen het beste kunnen vergroenen.

Vooruit

Duurzaamheid leeft onder huurders, zegt voorzitter Ank Muller van Huurdersvereniging l’escaut. “Huurders vragen zich bijvoorbeeld af wanneer hun huis nou zonnepanelen krijgt. De aanpassingen leiden tot huurverhoging, maar lagere energielasten. Eén van de afspraken is dat de huurder erop vooruit gaat.”

Wachttijd

Er is ook aandacht voor de wachttijd voor een huurhuis, al is die volgens de partijen niet lang. “Gemiddeld zeven tot negen maanden”, vertelt Van Deemter. "Bijvoorbeeld bij sloopprojecten kan dit langer zijn en in die gevallen houden we vinger aan de pols. De wachttijd mag nooit langer zijn dan drie jaar."

Woonlastenonderzoek

Een nieuwe afspraak is dat de betrokken partijen jaarlijks in overleg invulling geven aan de afspraken, die op hoofdlijnen zijn gemaakt. Hierbij zijn de betaalbaarheid van de huurhuizen, voldoende beschikbaarheid hiervan en duurzaamheid belangrijke speerpunten. Om wonen in Vlissingen betaalbaar te houden, voeren de partijen regelmatig een woonlastenonderzoek uit. Dat zoomt niet alleen in op de huren, maar ook op de energielasten en belastingen.