Logo souburgschecourant.nl

Nieuwe regels voor afvalscheiding

  Actueel

MIDDELBURG - De regels voor afvalscheiding in Zeeland wijzigen met ingang van het nieuwe jaar. Dit met OLAZ, het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland, dinsdag. Niet alle gemeenten scheiden afval op dezelfde manier. Zo werken Borsele, Noord-Beveland en Reimerswaal mee aan een proef met nascheiding. 


In alle 13 Zeeuwse gemeenten kunnen inwoners nu plastic en drankenkartons (PD-afval) gescheiden inleveren.

Chipszakken

Vanaf 1 januari 2020 mogen metalen verpakkingen zoals frisdrankblikjes, conservenblikken en chipszakken bij het plastic en de drankenkartons worden gevoegd. Dit PMD-afval - plastic en metalen verpakkingsafval en drankenkartons - wordt als het is ingezameld klaargemaakt voor hergebruik. 'Alleen in Vlissingen moet de gemeenteraad nog besluiten of zij hieraan willen meedoen', laat OLAZ weten.

Proef

Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal en Terneuzen doen vanaf 1 januari 2020 mee met een proef voor nascheiding van plastic en metalen verpakkingsafval en drankenkartons. In deze gemeenten mag het PMD-afval samen met het restafval worden aangeboden. Daarna haalt een speciale installatie het PMD-afval uit het restafval voor verdere sortering. 'Het overblijvende restafval wordt verbrand met energieterugwinning.' Deze proef duurt tot 1 januari 2023 en tot die tijd kunnen andere gemeenten niet aansluiten. 

Afvalstromen

In heel Zeeland moeten de afvalstromen, zoals groente-, fruit- en tuinafval (zoals etensresten), oud papier en karton, glas, textiel, elektrische apparaten en klein chemisch afval gescheiden worden. 'Ze horen niet thuis in de restafvalbak, want dan kunnen ze niet worden gerecycled.'

Matrassen

Bij de Zeeuwse milieustraten kunnen 26 verschillende soorten afval ingeleverd worden, zoals grof huishoudelijk afval, bouwafval, klein chemisch afval en grond. 'Vanaf volgend jaar worden ook matrassen, gasflessen en piepschuim apart ingezameld bij de milieustraten. Alle aparte afvalstromen worden apart verwerkt tot nieuwe producten. Juiste afvalscheiding draagt bij aan een beter milieu en zorgt voor lagere kosten van afvalverwerking.'