Logo souburgschecourant.nl
Foto: Eugène de Kok

Provincie heeft bijna 1,4 miljoen euro voor restauratie rijksmonumenten

MIDDELBURG - Er is in 2020 bijna 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten.


Het geld is bedoeld voor werkzaamheden aan kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken.

Een subsidie aanvragen kan tot eind januari. “We beoordelen alle aanvragen op basis van een puntensysteem. Meestal zijn er meer aanvragen dan we kunnen honoreren”, zegt gedeputeerde Anita Pijpelink. “Monumenten als molens, boerenschuren en vestingwerken laten elk een stukje van ons verleden zien en zijn bepalend voor de identiteit van onze provincie. Het is zaak dat we dergelijke iconen behouden voor de toekomst.”

Maximaal

Eigenaren van rijksmonumenten hebben recht op een bedrag van 70 procent van de kosten met een maximum van 750.000 euro. Het kleinste subsidiebedrag is een ton. Deze subsidie is niet bedoeld voor restauratie van woonhuizen en groene of archeologische monumenten.