Logo souburgschecourant.nl

Bouw Claverveld fase 2 komt dichterbij

WEST-SOUBURG - Namens de gemeente Vlissingen heeft burgemeester Bas van den Tillaar de koop- en ontwikkelovereenkomsten voor de tweede fase van nieuwbouwwijk Claverveld in Vlissingen ondertekend. Daarmee komt de bouw van 64 woningen weer een stap dichterbij.


Claverveld bestaat uit verschillende soorten woningen, voor onder meer gezinnen en vitale senioren. De gemeente Vlissingen biedt 19 vrije bouwkavels aan. 

De wijk heeft een ruim en groen karakter. Claverveld fase 2 krijgt een hofje, aan een groene weide met uitzicht op het bos.

Om te kunnen inspelen op de wensen van de toekomstige bewoners onderzoeken de gemeente en de ontwikkelaars AM Zeeland en Zeeland Wonen de woonwensen van belangstellenden voor fase 2. ‘Deze wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de ontwerpen’, laat de gemeente weten

2021

De eerste bewoners van fase 1 hebben al de sleutel van hun nieuwe huis gekregen. Vlissingen bereidt het bouwrijp maken van de grond voor fase 2 voor. Ze verwacht hiermee in september te beginnen. De planologische procedure om fase 2 mogelijk te maken is in juni begonnen. ‘Bij een voorspoedig verloop van beide processen kan de woningbouw in de eerste helft van 2021 beginnen. Dit is ook afhankelijk van de verkoopresultaten.’ 

Kijk voor meer informatie op www.claverveld.nl