Logo souburgschecourant.nl
Een boer aan het werk op het land bij Ritthem.
Een boer aan het werk op het land bij Ritthem. (Foto: Annet Eekman)

Provincie bundelt acties voor zoet water

MIDDELBURG - Zeeuwse ontwikkelingen op het gebied van de beschikbaarheid en opslag van zoet water houdt de provincie Zeeland voortaan bij in het Deltaplan Zoet Water.


‘Zoet water is niet altijd beschikbaar als je het nodig hebt’, laat de provincie Zeeland weten. ‘Periodes van hevige regenval en extreme droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Niet alleen boeren, ook de natuur lijdt daaronder.’

Daarom onderzoeken verschillende partijen al enkele jaren hoe ze vraag en aanbod van zoet water bij elkaar kunnen brengen. ‘En hoe gaan we zo efficiënt mogelijk om met het beschikbare zoete water?’ Deze vraagstukken bekijkt de provincie samen met onder meer waterschap Scheldestromen, boeren en natuurorganisaties. ‘Oplossingen kunnen liggen in technische aanpassingen van het watersysteem, maar ook in buffering, teeltaanpassingen of innovatief ruimtegebruik.’

Zilt

Het plan laat bijvoorbeeld zien waar er zoet water beschikbaar is. Ook biedt het een overzicht aan regionale initiatieven, proeven en studies rondom de beschikbaarheid van zoet water. ‘Binnen het Deltaplan verkennen we mogelijkheden om efficiënt om te gaan met zoet water. Denk hierbij aan hergebruik van restwater van bedrijven, vakantieparken en waterzuiveringsinstallaties.’ Ook de uitbreiding van externe aanvoer van zoet water en het vergroten van de mogelijkheden om zoet water op te slaan zijn onderwerpen voor onderzoek. ‘Net als de mogelijkheden om zilt water zoeter te maken.’

Perceel

Veel onderzoeken op het gebied van zoet water bevinden zich volgens de provincie nog in de verkenningsfase. ‘Pas later wordt duidelijk of, waar en hoe deze mogelijkheden ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. De ondergrond en situatie is in elke polder, bij elk perceel weer anders. Wat op het ene perceel werkt, kan bij de naastgelegen boer weer anders uitpakken.’ Het nieuwe plan kan een hulpmiddel zijn voor ondernemers om mogelijkheden in beeld te krijgen die voor hen relevant zijn, aldus de provincie.