Logo souburgschecourant.nl
Een toekomstvisie voor het Nollebos en Westduinpark is in de maak.
Een toekomstvisie voor het Nollebos en Westduinpark is in de maak. (Foto: Britta Janssen)

Ondergronds parkeren, slot Swanenburgh blootleggen en Kanovijver verplaatsen?

VLISSINGEN - Ondergronds parkeren bij de sauna, de historie van slot Swanenburgh zichtbaarder maken en de Kanovijver verplaatsen om de inundatiekreek beter tot zijn recht te laten komen. Dit zijn punten die maandag zijn besproken voor de toekomstvisie van het Nollebos en Westduinpark in Vlissingen.


Bij twee bijeenkomsten in het stadhuis in Vlissingen maandagavond konden belangstellenden vragen stellen over de ideeën en meedenken. Mede op basis van eerdere werksessies heeft architectenbureau Bosch Slabbers een concept-streefbeeld voor het gebied opgesteld. Het toont onder meer één hoofdroute, voor voetgangers én fietsers en toegankelijk voor mindervaliden. “Nu vormen te veel paden geen structuur”, zei architect Jan van Minnebruggen. 

Slot

Een trap of tribune versterkt de verbinding met de boulevard. Aan die kant van het Nollebos zouden dan meer activiteiten kunnen plaatsvinden en richting het Westduinpark komt er steeds meer ruimte voor rust. Zo’n zonering maakt het gebied geschikt voor verschillende gebruikers. Daarbij moeten de ecologische kwaliteiten beschermd en verder ontwikkeld worden. Dat kan meerdere doelen dienen. Zo legt een inrichting met vlonder en bankjes bij voormalig slot Swanenburgh meer van de plaatselijke geschiedenis bloot en biedt meteen ruimte voor recreatie. 

Ondergronds

De bebouwing moet binnen de richtlijnen van de Zeeuwse Kustvisie passen. Voor de sauna staat een verkleind zoekgebied in de visie, om de ‘groene parkbeleving’ te borgen. “Een gebouw in pyramidevorm is dienender in het landschap”, aldus Van Minnebruggen. De visie stelt een wellnesscentrum met een sobere, natuurlijke uitstraling centraal, waarbij verblijfsrecreatie aanvullend is. ‘De sauna bestaat uit maximaal drie bouwvolumes en is maximaal twaalf meter hoog. De bebouwing bestaat uit een compacte massa van maximaal drie bouwlagen. Losse bijgebouwen zijn niet toegestaan.’ Het bebouwd oppervlak van de begane grond mag maximaal vijftig procent van het zoekgebied beslaan. “Het verkeer wordt bij voorkeur direct op de rotonde ontsloten, voor minder verkeersbewegingen in het park.” Voor het parkeren ziet Van Minnebruggen een ondergrondse garage voor zich. “Als je in dit gebied een sauna mag hebben, dan mag de ondernemer daar ook iets tegenover stellen voor de natuurlijke uitstraling”, vindt de architect. Eventuele extra parkeerruimte moet op het bestaande terrein worden ingericht, nadat dit is aangekocht en vergroend.

Verplaatsen

De horeca van de Kanovijver zou Van Minnebruggen verplaatsen richting het bestaande fietspad om van de huidige plek een vergroend parkeerterrein te maken. “Dat maakt de cultuurhistorische inundatiekreek veel beter zichtbaar.”
Voor de Kanovijver voorziet de visie bebouwing met maximaal twee bouwlagen en maximaal één volume, geconcentreerd bij het fietspad. ‘De begane grond is maximaal 25 procent van het zoekgebied, en samen met het parkeren maximaal zestig procent.'

Magazine

Dinsdag (15 september) zijn er nog twee sessies, voor wie zich hebben aangemeld. Van Minnebruggen gebruikt alle input voor het streefbeeld. Dit bevat nog geen concrete acties, maar richtlijnen voor de komende jaren. Naar verwachting behandelt het college van burgemeester en wethouders het concept op 13 oktober. Daarna ligt het zes weken ter inzage en kunnen belanghebbenden erop reageren. Waarschijnlijk in januari bespreekt de gemeenteraad het streefbeeld. Na vaststelling wordt de visie uitgewerkt tot concrete acties voor de uitvoering.

Na de laatste sessie van dinsdag publiceert de gemeente Vlissingen een digitaal magazine over het streefbeeld. Tot maandag 28 september kunnen mensen vragen en opmerkingen over het streefbeeld mailen naar nollebos@vlissingen.nl.