Logo souburgschecourant.nl
<p>Door werkzaamheden te combineren hoeft een straat minder vaak afgesloten te worden.</p>

Door werkzaamheden te combineren hoeft een straat minder vaak afgesloten te worden.

Minder overlast op straat door meer samenwerking

OOST-SOUBURG - De 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf gaan meer samenwerken in de openbare ruimte. Dat moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld straten minder lang opgebroken zijn.


Door langetermijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering en elektriciteits- en waterleidingen beter op elkaar af te stemmen, hoeft de straat minder vaak op de schop. Hierdoor ondervinden inwoners minder overlast. De partijen tekenden hiervoor woensdag de samenwerkingsovereenkomst AZON (Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven).

‘Het is uniek dat 16 organisaties voor de hele provincie een overeenkomst sluiten voor hun plannen voor de komende 2 tot 10 jaar’, schrijven de Zeeuwse partijen in een gezamenlijk persbericht. Zo kunnen verschillende projecten op elkaar worden afgestemd en gecombineerd. 

Toename 

‘Het is druk met werkzaamheden in de Zeeuwse bodem en het wordt de komende jaren door de energietransitie nog drukker’, legt directeur Koen Verbogt van Enduris uit. ‘Om overlast zoveel mogelijk te beperken wordt samenwerking daarom steeds belangrijker.’ Zo willen de partijen voorkomen dat straten meerdere keren kort achter elkaar opgebroken worden op dezelfde plek. Ook werken ze zo efficiënt, en daarmee kostenbesparend. ‘Zo hoeft een werkterrein maar één keer te worden op- en afgebouwd, de weg maar eenmaal te worden afgezet en de straat ook maar één keer opnieuw te worden betegeld.’

Tot nu toe zijn er 580 plannen waarbij de partijen bekijken of het werk gecombineerd kan worden. ‘De eerste combinatieprojecten zijn al in uitvoering. Half april start een combinatieproject in Rilland en eind dit jaar staan er gezamenlijke werkzaamheden gepland in onder andere Zoutelande en Veere.’