Logo souburgschecourant.nl
Bij ROAT zetten in totaal zo'n 100 mensen zich in voor jong en oud.
Bij ROAT zetten in totaal zo'n 100 mensen zich in voor jong en oud.

Stichting ROAT levert mensenwerk

  Bedrijvig Nieuws

OOST-SOUBURG - Van werken met overlastgevende jongeren is stichting ROAT uitgegroeid tot een organisatie die contact heeft met inwoners van alle leeftijden in de gemeente Vlissingen. Zo voert ROAT preventiewerk uit en ondersteunt en faciliteert activiteiten om buurtbewoners samen te brengen. "Iedereen telt mee", licht Ted Nijssen van ROAT de filosofie van de stichting toe. "Maar we kunnen het niet alleen. We werken zoveel mogelijk samen met andere bewoners en partijen."


ROAT staat voor Reach Out And Touch, dat vrij vertaald 'een ander de hand toereiken om te helpen' betekent. De stichting heeft zestien personeelsleden en een vaste kern van zo'n veertig vrijwilligers. Met de vrijwilligers van de buurtpreventieteams erbij gerekend, komt het totaal op zo'n honderd personen die zich enthousiast inzetten voor hun medemens.

Talent

"ROAT is negen jaar geleden opgericht als antwoord op de overlast in Vlissingse wijken  gericht op Antilliaanse jongeren", vertelt Nijssen. Hij is teamleider en opbouwwerker. Speciaal opgeleide medewerkers gingen op pad om contact te maken met overlast veroorzakende jongeren. "We begeleidden hen en hielpen hen hun talent te ontdekken." Het doel was en is om de jongeren aan een opleiding of werk te helpen. "De politie en gemeente waren enthousiast over deze werkwijze, want zo'n twee jaar later bleek de overlast te zijn afgenomen."
ROAT hanteert deze succesvolle aanpak nog steeds. "Iedereen verdient een kans en heeft een talent. Om dat te ontdekken moet je soms de confrontatie met jezelf aangaan en jezelf doelen stellen. Dat kan moeilijk zijn, maar onze medewerkers spreken bijvoorbeeld de straattaal van de jongeren en zo lukt het vaak wel om hun vertrouwen te winnen. Door hen het juiste pad op te helpen, krijgen ze meer perspectief en meer zelfvertrouwen. Dat geeft veel voldoening."
Jongeren hebben recht op hun eigen plek in de buurt, maar zonder overlast te veroorzaken. "Je kunt een groepje gasten wegsturen, maar je kunt beter proberen contact te leggen. Als je hen uit de anonimiteit haalt, is tachtig procent van de overlast opgelost."

Maatje

Inmiddels voert ROAT met behulp van vrijwilligers en stagiaires 28 activiteiten per week uit in de wijken, om iedereen, van jong tot oud, bijeen te brengen. Dat is goed voor de sociale samenhang in de buurt en bevordert de leefbaarheid in de wijken. Met preventief werk probeert de stichting ook de jeugd goed in het vizier te krijgen om te zien of iemand ondersteuning nodig heeft. "Daarmee voorkom je dat problemen groter worden en duurdere zorg later nodig is. We zijn geen hulpverleners, maar willen een maatje, een aanspreekpunt zijn."

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.stichtingroat.com.