Logo souburgschecourant.nl
<p>Vlissingen wil besparen op de mantelzorgondersteuning.&nbsp;</p>

Vlissingen wil besparen op de mantelzorgondersteuning. 

(Foto: Mantelzorg NL)

'Weinig speelruimte en een forse opgave'

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen krijgt als Artikel 12-gemeente een uitkering van 10.363.000 euro over 2019. Het geld is bestemd om de tekorten op het sociaal domein en werk en inkomen aan te vullen. De gemeente moet wel goed gaan kijken naar de uitgaven op dit vlak.


De gemeente Vlissingen heeft te maken met oplopende tekorten in het sociaal domein. De rode cijfers komen door vergrijzing, het abonnementstarief waardoor iedereen wmo-zorg kan krijgen voor twee tientjes per maand en de stijgende kosten van de jeugdzorg. in Vlissingen leidt dat tekorten voor de komende vier jaar van tussen de dertien en ruim vijftien miljoen euro.

Haalbaar

De inspecteur van de rijksoverheid heeft Vlissingen de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar bezuinigingen om de tekorten terug te dringen. Voor 2021 gaat het om een bezuiniging van 3,2 miljoen euro, het jaar erna 5,6 miljoen euro en vanaf dan iets meer dan 8,1 miljoen euro. “We snappen dat de inspecteur het zegt, maar we hebben wel aangegeven dat we niet weten of het haalbaar is. Het is meer dan we in het plan van aanpak sociaal domein hebben berekend”, zegt wethouder Albert Vader. “Er zijn veel factoren in het sociaal domein die je niet kunt beïnvloeden. We hebben weinig speelruimte en er ligt een forse opgave. We zullen veel extra werk moeten doen.”

Buurtteams

Vlissingen heeft gezegd volgend jaar te willen gaan voor een bezuiniging van drie miljoen euro, zo’n zestig procent van het advies. De gemeente wil dat onder meer realiseren door de inzet van buurtteams. Deze teams bestaan uit mensen met verschillende specialismen die vragen om ondersteuning oppakken. Daardoor hoopt Vader dat er zo min mogelijk indicaties (voor duurdere zorg) moeten worden afgegeven. “Het zal een hele verhuizing zijn voor de mensen die hierin werken, maar we willen die infrastructuur veranderen. We hebben goed gekeken naar andere gemeenten en best practices daar.”

Grenzen

Ook denkt Vlissingen veel te kunnen besparen door het vormen van een nieuw integraal toegangsteam, die alle vragen om zorg op allerlei gebieden beoordeelt en complexe trajecten begeleidt en coördineert. Verder wil de gemeente kijken naar de subsidies, wil ze stoppen met mantelzorgondersteuning, onderzoekt ze mogelijkheden voor meer algemene dagbesteding en wil ze meer mensen uit het beschermd wonen krijgen en gaan helpen in de wijken. Ook wil Vlissingen werken met minder zorgaanbieders en hoopt ze op veranderingen in het abonnementstarief. “We gaan daar sowieso de grenzen van opzoeken”, aldus Vader, die alle voorstellen moet uitwerken voordat ze in januari in de gemeenteraad komen.

Orionis

Hervormingen binnen werkbedrijf Orionis moeten ook veel geld in het laatje brengen. Het is het slechtst presterende sociale werkbedrijf van Nederland, omdat er te weinig mensen uitstromen naar regulier werk. “We willen groeien naar een gemiddelde prestatie”, zegt wethouder Sem Stroosnijder. Hij ziet een rol weggelegd voor de gemeenten. “Je kunt een groenbedrijf inhuren met een aantal goedkope arbeidsmigranten, maar mensen van Orionis kunnen dat ook doen.” Een andere maatregel is dat ze het aantal soorten beschut werk terugdringt. “We denken dat een derde van de mensen dit werk straks nog doet.”